www.top-tech.us strona główna | napisz do nas     
     Informacje o CADENASeCATALOGsolutions - Wybór produktów

          Klient musi być w stanie zrozumieć jak wyszczególnić Twoje produkty. Czy przedmiotem sprzedaży jest produkt z różnymi wariantami, czy wyszczególnione części lub zespoły. W tym momencie możesz użyć tego samego mechanizmu wyboru produktów w Internecie i na CD-ROM, by zoptymalizować procesy z Twoimi klientami. Przez dostarczanie tylko danych dla użytkownika, warianty produktu są łatwo wybieralne. Akceptacja Twojego katalogu produktów przez klienta jest bardzo wysoka , co będzie prowadzić do poprawy relacji z klienatmi.

Możliwa jest specyfikacja materiałowa jako odnośnik do porządku danych CAD. Projektując procesy rozwoju produktu i handlu zwiększasz współczynnik sprawności doświadczenia klienta.

Korzyści:
  • Specjalne produkty mogą zostać wygenerowane przez klienta bez pomocy,
  • Optymalizacja procesu sprzedaży = oszczędność czasu i pieniędzy,
  • Łączenie projektowania i handlu w celu zwiększenia współczynnika sprawności,
  • Wygodny wybór i specyfikacja produktów oferty,
  • Zwiększenie szans wzrostu sprzedaży,
  • Wizualizacja 2D i dane 3D w czasie rzeczywistym.


Rys. 1 Monitorowanie, kontrola i upraszczanie procesu wyrobu.
     © Copyright 2007 - 2023 Internet Komputery Sieci
     Wszelkie prawa zastrzeżone.