www.top-tech.us strona główna | napisz do nas     
     Informacje o CADENAS


Nasza firma jest Certyfikowanym Partnerem Handlowym, Technicznym i Szkoleniowym niemieckiej korporacji CADENAS, posiadającym również uprawnienia do autoryzowanego rozszerzania zasobów oprogramowania CADENAS PARTsolutions.

Oferujemy Państwu:
 • sprzedaż oprogramowania CADENAS:
  • PARTsolutions,
  • eCATALOG,
 • wprowadzanie modeli Państwa wyrobów do zasobów oprogramowania PARTsolutions.
 • certyfikowane szkolenia z zakresu oprogramowania CADENAS PARTsolutions oraz eCATALOG.
Korzyści wynikające z wdrożenia oprogramowania PARTsolutions

1. Korzyści dla konstruktorów:
 • otrzymanie dostępu do modeli wyrobów (części i zespołów) znajdujących się w ofercie około 600 światowych producentów, jak również opisanych wieloma normami krajowymi i międzynarodowymi,
 • radykalne skrócenie czasu projektowania dzięki wykorzystaniu już zamodelowanych części, wprowadzanych do projektów w formacie dowolnego systemu CAD, obecnego na rynku,
 • elastyczne konfigurowanie postaci konstrukcyjnej szukanych wyrobów,
 • łatwość prowadzenia geometrycznych wyszukiwań żądanych wyrobów, w obrębie kompletnych lub sprecyzowanych zasobów bazy danych PARTsolutions,
 • możliwość skorzystania z profesjonalnych modułów, służących do zautomatyzowania prac inżynierskich:
  • PARTconnection: modelowanie i egzekwowanie w posiadanym systemie CAD kompletnych zestawów łączników gwintowych wraz z niezbędnymi otworami (przelotowymi, gwintowanymi, pogłębianymi, itd.). Uwagę zwraca mnogość możliwych do wykorzystania norm, definiujących nie tylko rodzaje i geometrię łączników gwintowych, ale również rodzaje i geometrię otworów w łączonych obiektach,
  • Profile Configurator: profesjonalne projektowanie złożonych konstrukcji ramowych z zastosowaniem konkretnych profili, złączy profilowych i akcesoriów (silników, prowadnic, przekładni, itd.) oferowanych przez największych światowych producentów,
  • PARTshaft: środowisko służące do dokładnego modelowania wałów wraz z doborem łożysk, pierścieni osadczych, wpustów, wielowypustów, kół zębatych, gwintów, nakiełków, etc. (zarówno wg wymagań Użytkownika, jak też wg określonych norm),
 • zakończenie problemów związanych z importem danych CAD 3D/2D, dotyczącym produktów standardowych i znormalizowanych,
 • zażegnanie konieczności własnoręcznego modelowania 3D/2D poszukiwanych wyrobów i części standardowych,
2. Korzyści dla działu zakupów:
 • prowadzenie bezbłędnego procesu składania zamówień, możliwe dzięki honorowaniu w posiadanym systemie CAD m.in. numerów handlowych produktów, których modele wykorzystano w procesie projektowania,
 • dokonywanie optymalnych decyzji dotyczących zakupów wybranych części, ich zamienników lub części do nich podobnych, możliwe dzięki integracji PARTsolutions z większością systemów ERP,
 • posiadanie zawsze aktywnej bazy danych zawierającej geometrię i najważniejsze dane handlowe części i zespołów standardowych oraz znormalizowanych, regularnie stosowanych w Państwa firmie (zasoby oprogramowania PARTsolutions są wciąż powiększane oraz regularnie aktualizowane).
Korzyści wynikające z wprowadzenia modeli Państwa wyrobów do zasobów oprogramowania PARTsolutions

1. Korzyści dla producentów:
 • dostęp do Państwa oferty handlowej uzyska ponad 2.800.000 (słownie: dwa miliony osiemset tysięcy) Użytkowników rozwiązań CADENAS,
 • udostępnienie modeli Państwa wyrobów wprost do środowisk pracy setek tysięcy inżynierów, dzięki zintegrowaniu oferowanych przez nas rozwiązań ze wszystkimi obecnymi na rynku systemami CAD,
 • radykalne zwiększenie liczby Państwa Klientów,
 • ułatwienie procesu wyszukiwania nowych Klientów,
 • wzrost wartości sprzedaży Państwa produktów,
 • skrócenie czasu realizacji zamówień,
 • przyspieszenie procesu wprowadzania na rynek nowej oferty handlowej (aktualizowanie bazy PARTsolutions).


     © Copyright 2007 - 2023 Internet Komputery Sieci
     Wszelkie prawa zastrzeżone.