www.top-tech.us strona główna | napisz do nas     
     Informacje o CADENASeCATALOGsolutions - Wsparcie Twojej sprzedaży

Wyjściowe środki przekazu:
  • Internet
  • CD-ROM
  • Katalogi drukowane
Ulepszenie Twojej sprzedaży:
  • Portale produktów z ponad 2,8 milionami użytkowników
  • Biblioteki części dostawców PARTsolutions
  • Rynki z BMEcat
  • Sklep internetowy
Cechy:
  • Konfiguracja produktów
  • Zarządzanie powiązaniami klientów
  • Zarządzanie dokumentami
  • Zarządzanie wsparciem
  • Badania rynku


eCATALOGsolutions - definicja

eCATALOGsolutions jest narzędziem do cyfrowego tworzenia, zarządzania i publikowania elektronicznego katalogu produktów z wykorzystaniem tylko jednej bazy danych.

Tylko jedna baza danych

Wszystko jest scalone do jednej bazy danych multimediów! Gwarantuje to bezpośrednią integrację zarządzania Twoimi danymi z procesami w przedsiębiorstwie. W końcu otrzymujesz, zautomatyzowany sposób poprawy Twojego marketingu, który zwróci się z pierwszym nowo nabytym przez Ciebie klientem.

System modułowy

Modułowy system ułatwia tworzenie w różnych językach i rodzajach grupowania niezależnych katalogów, które mogą być publikowane w różny sposób. Gwarantuje to maksymalną dystrybucję Twoich danych przy małym budżecie marketingu.

Rozwiń Swój aktualny system

eCATALOGsolutions integruje się do istniejącego systemu. Bieżące dane z systemu ERP takie, jak cena, ilość i czas dostawy, jak również kryteria projektowania są tylko kilkoma przykładami informacji związanej z środkami przekazu marketingu.

Zyskaj nowych klientów

Celem jest dystrybucja danych do Twoich klientów. Wprowadzenie szybkiego, łatwego i wysokiego poziomu jakości przekazywania informacji zadowoli Twoich klientów.

Globalizacja

Twoim celem jest kontynuowanie wzrostu w globalnej gospodarce. Bariery kulturowe i miejscowe zwyczaje komplikują rozszerzanie się Twojego zasięgu. eCATALOGsolutions został opracowany, aby zaspakajać potrzeby globalnych wysiłków marketingu.
     © Copyright 2007 - 2021 Internet Komputery Sieci
     Wszelkie prawa zastrzeżone.