www.top-tech.us strona główna | napisz do nas     
     Informacje o CADENASPARTsolutions - Zarządzanie standardami

          PARTsolutions jest wiodącym, inteligentnym systemem zarządzania częściami, umożliwiającym wyszukiwanie i kontrolowanie części standardowych przez wszystkie działy przedsiębiorstwa.

Proces wyszukiwania potrzebnych części standardowych jest prosty i wydajny, dzięki narzędziom dostępnym w PARTsolutions:

Systemy klasyfikacji

Podczas poszukiwania w zasobach PARTsolutions części określonego typu lub zastosowania można posłużyć się jednym z dostępnych systemów klasyfikacji, takich jak eClass lub ICS.


Rys. 1 Kategorie części standardowych wg systemu eClass.

Ulubione

Zakładka Ulubione pozwala szybko przejść do preferowanych katalogów producentów, jak również najczęściej używanych pojedynczych części lub zespołów.


Rys. 2 Katalogi i pojedyncze części zdefiniowane jako Ulubione.

Historia

Wszystkie części standardowe przeglądane przez użytkownika PARTsolutions są zapisywane w module Historia. Dzięki temu odnalezienie wcześniej używanych części jest łatwe i szybkie.


Rys. 3 Historia w programie PARTsolutions.

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka programu PARTsolutions pozwala na odnalezienie części standardowych, których nazwy i/lub opisy zawierają określone słowa kluczowe. Wyszukiwanie może dotyczyć pełnych zasobów PARTsolutions lub być ograniczone do wskazanych katalogów.


Rys. 4 Wyszukiwanie części przy pomocy słów kluczowych.

Podczas wyszukiwania części w konkretnym folderze, wyszukiwarka pozwala dodatkowo jako kryterium określić wartości parametrów charakterystycznych dla wszystkich części. Możliwe jest wskazanie konkretnych wartości liczbowych lub pożądanego zakresu wartości.
Rys. 5 Zawartość folderu pełna oraz odfiltrowana do części spełniających podane kryteria wymiarowe.

Wyszukiwanie geometryczne - więcej >>>

Po wybraniu konkretnej części z katalogu, w oknie programu PARTsolutions mamy do dyspozycji:
  • Model 3D części.
  • Rysunki 2D przedstawiające oznaczenia parametrów części oraz jej szczegóły konstrukcyjne.
  • Tablicę zmiennych, której poszczególne wiersze definiują dostępne warianty części.
  • Zestawienie materiałowe, w którym dla zespołów wyświetlana jest lista ich komponentów.


Rys. 6 Okno programu dla wybranej części.

Części standardowe o skomplikowanej geometrii mogą posiadać model 3D w trzech stopniach szczegółowości: High, Medium oraz Low.


Rys. 7 Stopnie szczegółowości modelu w PARTsolutions.

Program PARTsolutions umożliwia dokonywanie pomiarów odległości oraz kątów na modelu geometrycznym części.


Rys. 8 Pomiary w PARTsolutions.

PARTsolutions pozwala także na przeglądanie informacji o części pochodzących z innych źródeł, takich jak systemy PDM i ERP. Dzięki integracji z tymi systemami, potrzebne dane mogą zostać wyświetlone w tym samym oknie.


Rys. 9 Integracja PARTsolutions z systemami PDM i ERP.

     © Copyright 2007 - 2023 Internet Komputery Sieci
     Wszelkie prawa zastrzeżone.